Повідомляємо, що відповідно до рішення Правління організації (протокол засідання Правління БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «МЕРЕЖА 100 ВІДСОТКІВ ЖИТТЯ. ЗАПОРІЖЖЯ»  від 15.11.2023 року) прийнято рішення про проведення «08» грудня 2023 року об 15-00 годині Загальних зборів Учасників БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «МЕРЕЖА 100 ВІДСОТКІВ ЖИТТЯ. ЗАПОРІЖЖЯ».

Дата та час проведення Загальних зборів: 08 грудня 2023 року з 15 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв. 

Місце проведення Загальних зборів: м. Запоріжжя, вул. Перемоги, будинок 36-А.

У випадку неможливості прибути на Загальні збори Учасник може уповноважити свого представника.

Представнику Учасника необхідно мати належним чином посвідчену довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, а також паспорт або інший документ , що посвідчує особу.

Реєстрація Учасників та їх представників буде здійснюватися за зазначеною адресою з 14-30 до 15-00 08.12.2023 року.

Протоколом Правління організації затверджено наступний порядок денних Загальних зборів:

 1. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів Учасників Організації;
 2. Затвердження Порядку денного Загальних зборів Учасників Організації;
 3. Розгляд щорічного звіту Наглядової ради;
 4. Розгляд щорічного звіту Правління;
 5. Розгляд щорічного звіту Голови Правління;
 6. Розгляд щорічного звіту директора виконавчого;
 7. Виключення з учасників Організації;
 8. Обрання членів Правління Організації;
 9. Обрання Голови Правління Організації;
 10. Затвердження нової редакції Статуту Благодійної організації «Мережа 100 відсотків життя. Запоріжжя» в запропонованій редакції.
 11. Проведення державної реєстрації нової редакції Статуту Благодійної організації «Мережа 100 відсотків життя. Запоріжжя» в запропонованій редакції.

          З проектом Статуту Благодійної організації «Мережа 100 відсотків життя. Запоріжжя», який пропонується до затвердження на Загальних зборах 08.12.2023 року ви можете ознайомитися за посиланням: http://surl.li/nmfat