Шановний Учаснику Благодійної організації «Мережа 100 відсотків життя. Запоріжжя»!

Повідомляємо, що відповідно до рішення Правління організації (протокол засідання Правління БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «МЕРЕЖА 100 ВІДСОТКІВ ЖИТТЯ. ЗАПОРІЖЖЯ»  № 11 від 09.09.2020 року ) прийнято рішення про проведення  «04» грудня 2020 року о 17-00 годині Загальних зборів Учасників БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «МЕРЕЖА 100 ВІДСОТКІВ ЖИТТЯ. ЗАПОРІЖЖЯ» (далі- Загальні збори).

Дата та час проведення Загальних зборів: 04 грудня 2020 року з 17 год. 00 хв. до 19 год. 00 хв. 

Місце проведення Загальних зборів:  м. Запоріжжя, вул. Тургенєва, будинок 29.

У випадку неможливості прибути на Загальні збори Учасник може уповноважити свого представника.

Учасникам необхідно мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу.

Представнику Учасника необхідно мати належним чином посвідчену довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах , а також паспорт або інший документ , що посвідчує особу.

Реєстрація Учасників та їх представників буде здійснюватися за зазначеною адресою 04.12.2020 року з 17-00 до 17-20

Протоколом Правління організації № 11 від 09.09.2020 року затверджено наступний порядок денних Загальних зборів:

1.    Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів Учасників Організації.

2.    Затвердження порядку денного Загальних зборів Учасників Організації.

3.    Розгляд щорічного звіту Правління.

4.    Розгляд звіту Голови Правління.

5.    Прийняття учасників до складу Організації.

6.    Розгляд заяв членів Правління Організації про дострокове припинення повноважень. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Правління.

7.    Обрання членів Правління Організації.

8.    Затвердження нової редакції Статуту Благодійної організації «Мережа 100 відсотків життя. Запоріжжя» в запропонованій редакції.

9.    Проведення державної реєстрації нової редакції Статуту Благодійної організації «Мережа 100 відсотків життя. Запоріжжя» в запропонованій редакції.З проектом Статуту Благодійної організації «Мережа 100 відсотків життя. Запоріжжя», який пропонується до затвердження на Загальних зборах 04.12.2020 року та списком кандидатів ви можете ознайомитися за посиланням 
https://drive.google.com/drive/folders/1H715UktyEqOi2LjPgt6njL-1lChQ8v-2?usp=sharing