Оголошено конкурсні торги на обрання постачальника послуг обстеження методом КТ та МРТ

Новости

Благодійна організація «Мережа 100 відсотків життя. Запоріжжя» (далі – «Організатор») оголошує конкурсні торги на обрання постачальника послуг обстеження методом комп’ютерної томографії та магнітно-резонансної томографії.

Джерело фінансування закупівлі – Дана закупівля необхідна здійснення діагностики методом КТ та МРТ у місті Запоріжжя, в рамках реалізації проекту Глобального Фонду: «Зменшення тягаря туберкульозу та ВІЛ-інфекції через створення загального доступу до своєчасної та якісної діагностики та лікування туберкульозу та його резистентних форм, розширення доказової профілактики, діагностики та лікування ВІЛ-інфекції, та створення стійких та життєздатних систем охорони здоров’я» для клієнтів проекту «Together for life!» за Угодою 013-GF-18 від 09.01.2018 року, що фінансується БО «МЕРЕЖА».

Опис позицій до закупівлі товарів / технічне завдання для робіт та послуг

 

Назва Орієнтовна кількість клієнтів на обстеження* Додаткова інформація (додаткові характеристики/інше)
ЛОТ №1 Послуги діагностичної візуалізації (КТ органів грудної порожнини без КУ/з КУ, черевної порожнини без КУ/з КУ, хребта, головного мозку без КУ/ з КУ, хребта (відділів: шийного, грудного, поперекового) без КУ/з КУ) 400 осіб Тендерна пропозиція у формі комерційної пропозиції, офіційного листа, форми у додатку 1 тощо
ЛОТ №2 Послуги діагностичної візуалізації (МРТ головного мозку без КУ/з КУ, відділів хребту без КУ/з КУ, суглобів без КУ/з КУ) 100 осіб Тендерна пропозиція у формі комерційної пропозиції, офіційного листа, форми у додатку 1 тощо

* -кількість клієнтів, яких буде направлено на обстеження може змінюватися, залежно від фактичних потреб клієнтів у обстеженні

Термін постачання товарів, виконання робіт та надання послуг

Щомісячно протягом періоду: з липня 2018 року по грудень 2018 року

Обов’язкові технічні вимоги до товарів, робіт та послуг Документи, які підтверджують відповідність технічним вимогам
Надання результатів дослідження у вигляді запису на електронному носії (CD-диск), а також у вигляді рентгенівської плівки з описом результатів обстеження впродовж перших 24 годин після проведення обстеження. Зазначити у тендерній пропозиції (надання результатів дослідження на електронному та паперовому носіях повинна бути включена у вартість дослідження)
Вказати апарат, на якому буде здійснюватися дослідження та його технічні характеристики; зазначені дані можуть посприяти у визначені переможця конкурсних торгів, як якісний показник надання послуг (наприклад, час здійснення дослідження, кількість зрізів томографа тощо, мінімальна та максимальна вага пацієнта тощо) Для ЛОТу №1 мінімальні вимоги до апарату – кількість рядів детекторів не менш ніж чотири; товщина зрізу не біль ніж 3 мм. Для ЛОТу №2 мінімальні вимоги до апарату – величина постійного магнітного поля не менш 1,5Тл. Зазначити у тендерній пропозиції
Для ЛОТу №1: Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі (по кожному з ЛОТів) повинні відповідати основам законодавства України про охорону здоров’я, Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» №222-VII від 02 березня 2015 року, Державним вимогам до влаштування та експлуатації рентгенівських кабінетів і проведення рентгенологічних процедур», затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я від 04.06.2007 року №294, наказу МОЗ від 28.11.1997 року №340 «Про удосконалення організації служби променевої діагностики та променевої терапії», постанові КМУ від 02.03.2016 року №285 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики» та вимогам національних, та/або міжнародних стандартів, ДБН В.2.2-10-2001. «Будинки і споруди. Заклади охорони здоров’я» 1. Зазначити у тендерній пропозиції;

2. Копія ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики;

3. Копія Санітарного паспорту на право експлуатації рентгенівського кабінету;

4. Копія ліцензії Державної інспекції з ядерної та радіаційної безпеки держатомрегулювання України на діяльність з використання джерел іонізуючого випромінювання (ДІВ).

Для лоту №2: Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі у цілому та кожної його окремої частини (лоту) повинні відповідати: Основам законодавства України про охорону здоров’я, Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» № 222-VIII від 2 березня 2015 року, постанові КМУ від 02.03.2016 № 285 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики» та вимогам національних, та/або міжнародних стандартів, ДБН В.2.2-10-2001. « Будинки і споруди. Заклади охорони здоров’я» 1. Тендерна пропозиція (за формою у вкладці «Форма пропозиції (постачальник)).

2. Копія ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики.

3. Технічний паспорт та свідоцтво про реєстрацію обладнання.

 

Обов’язкові кваліфікаційні вимоги до постачальника товарів або виконавця робіт та послуг Документи, які підтверджують відповідність кваліфікаційним вимогам
Право на здійснення підприємницької діяльності Копії свідоцтва про державну реєстрацію (для зареєстрованих до 07.05.2011 року, якщо їм не було видано Виписку) або Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, в якому зазначаються основні види діяльності, свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість або Витяг з реєстру платників єдиного податку (для зареєстрованих з 01.01.2014 року), або довідки з податкового органу про обрання системи оподаткування та ліцензії (якщо вид діяльності ліцензується)
Цінові пропозиції приймаються без ПДВ; постачальник повинен бути або не платником ПДВ або згоден пройти процедуру звільнення від ПДВ Цінова пропозиція та повний пакет документів, які підтверджують правовий статус постачальника
Умови надання послуг Для лоту №1: Учасник повинен забезпечити надання послуг протягом 5 робочих днів з моменту звернення клієнта Замовника. Результати обстеження повинні видаватися на електронному носії, а також у вигляді рентген. плівки з описом результатів обстеження. Учасник має забезпечити можливість проходження обстеження для клієнтів, які не мають змогу самостійно пересуватися.

Для лоту № 2: Учасник повинен забезпечити надання послуг протягом 5 робочих днів з моменту звернення клієнта Замовника. Обстеження повинні проводитись якісно та кваліфікованими спеціалістами. Необхідність обов’язкової присутності лікаря під час обстеження (залежно від стану хворого). Результати обстеження повинні видаватися на електронному носії, а також у вигляді рентген. плівки з описом результатів обстеження.

 

Безготівковий розрахунок Тендерна пропозиція

Закупівля товарів та послуг, передбачених предметом закупівлі, здійснюється без ПДВ (згідно положень п. 26 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу України та постанови Кабінету Міністрів України від 17.04.2013 р. № 284, оскільки витрати здійснюються в рамках грантів проекту Глобального фонду, наданих відповідно до програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні).

Склад тендерної пропозиції:

 1. Тендерна пропозиція, комерційна пропозиція, офіційний лист або інша форма, якщо така була зазначена у Оголошенні;
 2. Документи, які підтверджують відповідність технічним та кваліфікаційним вимогам (див. таблиці вище);
 3. Також, просимо додати до Вашої тендерної пропозиції будь-які інші документи, що, на Вашу думку, можуть бути корисними для оцінки пропозиції (наприклад, рекомендаційні листи, тощо).

Посадові особи Організатора, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками Чобля Андрій Леонідович, тел./факс (061) 236-38-28.

Правила оформлення тендерної пропозиції учасника:

 1. Учасники мають подавати пропозиції у письмовому вигляді особисто або кур‘єрською поштою. Тендерні пропозиції, що надійдуть електронною поштою розглядатися не будуть.
 2. Всі копії будь-яких документів, що включаються в тендерну пропозицію, мають бути обов’язково завіреними підписом учасника, а якщо учасником є юридична особа, то печаткою та підписом уповноваженої особи. До тендерної пропозиції повинні додаватись документи, які посвідчують право такої уповноваженої особи підписувати тендерну пропозицію (наказ про призначення керівника або довіреність).
 3. Надані копії документів мають бути розбірливими та якісними.
 4. Відповідальність за достовірність наданої інформації в своїй тендерній пропозиції несе учасник.
 5. Строк дії тендерної пропозиції повинен становити не менше 30 календарних днів з дати розкриття тендерних пропозицій.
 6. Тендерна пропозиція має бути поміщеною у конверт формату А4, який на лініях склеювання має бути промаркований печаткою учасника у декількох місцях, аби виключити можливість несанкціонованого ознайомлення із вмістом конверту до настання дати розкриття організацією тендерних пропозицій.
 7. У разі, якщо тендерна пропозиція надійшла після спливу кінцевого терміну приймання тендерних пропозицій, то конверт з такою тендерною пропозицією не розкривається і повертається організацією на адресу відправника.
 8. До участі у оцінці тендерних пропозицій Комітетом із затвердження закупівлі Організатора допускаються тендерні пропозиції, які повністю відповідають умовам цього Оголошення.

Підписанням та поданням своєї тендерної пропозиції учасник погоджується з наступним:

 • Учасник ознайомлений з Кодексом поведінки постачальників (http://network.org.ua/wp-content/uploads/2017/03/Kodeks-povedinki-postachalnikiv.pdf).
 • участь у закупівлі пов’язаних осіб або ж змова учасників конкурсних торгів забороняється. У разі виявлення таких фактів, результати закупівлі буде відмінено або договір з відповідним постачальником буде достроково розірвано в односторонньому порядку з поверненням всього отриманого таким постачальником за договором та відшкодуванням збитків завданих Організації.

Тендерні пропозиції приймаються за адресою:

Країна Украіни індекс 69035 місто_Запоріжжя вул. Михайла Гончаренка буд. 21.

Приймання пропозицій, які подаються учасниками, здійснюється з 9 год. 00 хв. до 17_год. 00 хв. за київським часом.

Кінцевий термін приймання тендерних пропозицій від учасників:

« 20 » липня 2018 року, до 14 год. 00 хв. за київським часом.

РОЗКРИТТЯ ТЕНДЕРНИХ ПРОПОЗИЦІЙ УЧАСНИКІВ ТОРГІВ ВІДБУДЕТЬСЯ:

« 20 » липня 2018 року, о 15 год. 00 хв. за київським часом

за адресою: м. Запоріжжя, вул. Михайла Гончаренка 21

До участі у процедурі розкриття тендерних пропозицій запрошуються всі учасники, які подали тендерні пропозиції, або їх уповноважені представники (при собі мати документи, що посвідчують повноваження та особу). Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття тендерних пропозицій не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді тендерної пропозиції.

Методика обрання переможця конкурсних торгів. Спочатку серед поданих тендерних пропозицій Комітетом із затвердження закупівлі Організатора відбираються пропозиції, які відповідають технічним, кваліфікаційним та іншим вимогам до предмета закупівлі та постачальника, які містяться у цьому Оголошенні. З відібраних тендерних пропозицій Комітетом із затвердження закупівлі Організатора конкурсних торгів обирається тендерна пропозиція з найнижчою ціною та учасник, який подав таку тендерну пропозицію, оголошується переможцем конкурсних торгів.

Визначення переможця даної процедури закупівлі відбудеться, протягом 5 робочих днів з дати відкриття тендерних пропозицій з можливістю подовження цього строку за необхідності письмового уточнення інформації, яка міститься у тендерних пропозиціях, не більше ніж на 5 днів. Копії всіх документів за результатами даного конкурсу будуть надсилатись організації-донору на затвердження. Після затвердження останньою вони можуть бути оприлюднені. Результати процедури закупівлі буде повідомлено всім учасникам не пізніше 5 календарних днів з дати прийняття рішення про визначення переможця шляхом надіслання відповідних повідомлень всім учасникам конкурсних торгів поштою або електронною поштою.

Додаткова інформація (у разі необхідності)

Добавить комментарий